ใบสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับกิจกรรมหลักตามแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง
ขนาดไฟล์ : 481.50 KB
รายงานสรุปผลการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง ปีพุทธศักราช 2559-2560
ขนาดไฟล์ : 25.51 MB
สรุปผลการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง ปีพุทธศักราช 2558 - 2559
ขนาดไฟล์ : 20.03 MB
พื้นที่ประสบภัยแล้ง และ พื้นที่เสียงภัยแล้ง (.zip)
ขนาดไฟล์ : 443.38 MB
การเตรียมการภัยแล้ง ประจำปี 2557 (.pdf)
ขนาดไฟล์ : 4.73 MB
สรุปข้อมูลพื้นที่แล้ง 3 ปี จาก ปภ. 31 จังหวัด ปี 2555-2557 (.pdf)
ขนาดไฟล์ : 794.32 KB
หมู่บ้านประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก ตรงกัน 3 ปี (ปี 2555 - 2557) (.xls)
ขนาดไฟล์ : 5.87 MB
แผนบูรณาการตามมติ ครม. ยม-น่าน 30 มี.ค. 2558 (.pdf)
ขนาดไฟล์ : 6.40 MB
จังหวัดที่แล้งซ้ำ 5 ปี (2554-2558) แบ่งตามสทภ.(.xls)
ขนาดไฟล์ : 288.50 KB
ตาราง Excel สำหรับใช้ในการกรอก ข้อมูลพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำ 5 ปี (.pdf)
ขนาดไฟล์ : 1.33 MB
รายชื่อหมู่บ้านที่ ประสบอุทกภัยซ้ำ 2 ปี (ปี 2556 -2557) ที่ตรงกับน้ำแล้ง 5 ปี (ปี 2554 -2558) (.xls)
ขนาดไฟล์ : 37.50 KB
! ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ / หน้าที่ : 1