ควรเตรียมตัวรับมือน้ำท่วมอย่างไร
  1. พยายามติดตามข่าวสารแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ
  2. ขนย้ายสิ่งของ เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นเมื่อต้องอพยพ

 

สาเหตุที่น้ำท่วมมาจากอะไร

มาจาก 3 สาเหตุหลัก ดังนี้

  1. น้ำหลากบริเวณต้นน้ำ
  2. ฝนตกหนักในพื้นที่ และประกอบกับมีการรุกล้ำลำน้ำ ทำให้ระบายน้ำไม่สะดวก
  3. น้ำทะเลหนุน