1 1 1 1 1

วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ข้าราชการระดับสูงจากองค์การวางแผนทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรน้ำ แห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ จำนวน 5 คน ภายใต้โครงการศึกษาของสถาบัน AIT เข้ารับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงแบบบูรณาการ ณ ห้องปฎิบัติการศูนย์เมขลา

Last Updated (Wednesday, 12 November 2014 03:18)