• สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) นำเจ้าหน้าที่จากประเทศปากีสถาน จำนวน 8 คน เข้ารับฟังบรรยาย ณ ห้องปฎิบัติการศูนย์เมขลา

  วันพุธที่ 02 ตุลาคม 2013 เวลา 08:27 น.
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร นำผู้เข้าอบรมหลักสูตร “Irrigation System and Integrated Water Resources Management” จากประเทศเนปาล จำนวน 11 คน เข้ารับฟังบรรยาย ณ ห้องปฎิบัติการศูนย์เมขลา

  วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2013 เวลา 03:31 น.
 • AIT นำผู้เข้าอบรมหลักสูตร “Training Course on Database Management for Water Resources Management” จากบังคลาเทศ เข้าฟังบรรยายเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ณ ห้องปฎิบัติการศูนย์เมขลา

  วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2013 เวลา 08:31 น.
 • เจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรการพัฒนาและเสริมสร้างทีมงาน : การวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ รุ่นที่ 2 เข้ารับฟังบรรยายเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ณ ห้องปฎิบัติการศูนย์เมขลา

  วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2013 เวลา 06:33 น.

แนะนำศูนย์เมขลา

ระบบเชื่อมโยงสัญญาณภาพ (CCTV)