English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการใช้งานระบบแสดงผล ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมการใช้งานระบบแสดงผล และระบบรายงานสถานการณ์น้ำ (Web Application, Mobile Application) ในแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

อัพเดต : 14 กรกฎาคม 2563

วันอังคารที่ 14 ก.ค.63 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ร่วมกับคณะที่ปรึกษาโครงการฯ จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบแสดงผล และระบบรายงานสถานการณ์น้ำ (Web Application, Mobile Application) “โครงการศึกษาประเมินศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1” ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 จ.ลำปาง

โดยมีนายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดระดับน้ำ ปริมาณน้ำต้นทุนของแหล่งน้ำที่มีศักยภาพ และมีความเหมาะสมในพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ที่มีความสำคัญ/วิกฤติ และเพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำ

แกลเลอรี่ ดาวน์โหลดเอกสาร

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.