ข่าวประชาสัมพันธ์

Professor Yasuyuki Shimizu จากHokkaido University ประเทศญี่ปุ่น มาให้ความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองคณิตศาสตร์ และแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ ณ ศูนย์เมขลา ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ

อัพเดต : 22 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 กรมทรัพยากรน้ำ โดยศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ได้รับเกียรติจาก Professor Yasuyuki Shimizu จากHokkaido University ประเทศญี่ปุ่น มาให้ความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองคณิตศาสตร์ด้านน้ำท่วม ด้านการเคลื่นที่ของตะกอน ด้านการพังทะลายของตลิ่งลำน้ำ
และการเปลี่ยนแปลงสัณฐานของลำน้ำ โดยการบรรยายครั้ง Prof.Shimizu ได้นำเสนอการประยุกต์ใช้งานแบบจำลอง iRIC (International River Interface Cooperative) ซึ่งพัฒนาโดย Hokkaido University ร่วมกับ River Center of Hokkaido, U.S. Geological Survey (USGS) และ Civil Engineering Research Institute for Cold Region เป็นต้น โดยผู้แทนของกรมทรัพยากรน้ำได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ และมีแนวคิดในการประยุกต์ใช้งานแบบจำลอง iRIC ในงานของกรมทรัพยากรน้ำต่อไป

แกลเลอรี่

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.