หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์การตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562

อัพเดต : 2 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ให้การต้อนรับคณะตรวจสอบภายในกรมทรัพยากรน้ำ

โดยมีนางสาวณัฐกาญจน์ แซ่ตั้ง รักษาการในตำแหน่งผู้เชียวชาญด้านตรวจสอบภายใน และคณะ เข้าตรวจสอบภายในประจำปี 2562 ณ ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เกี่ยวกับงานด้านพัสดุ งานด้านการบริหารสัญญา การดำเนินงานด้านต่างๆ ของศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบราชการต่อไป

แกลเลอรี่ ดาวน์โหลดเอกสาร

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.