หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ร่วมกับ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 เข้าดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา สถานีโทรมาตรและกล้อง CCTV ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง และลุ่มน้ำวัง

อัพเดต : 2 พฤษภาคม 2562

ในระหว่างวันที่ 29 เม.ย. - 3 พ.ค. 2562 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา สถานีโทรมาตร และกล้อง CCTV ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง และลุ่มน้ำวัง ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก ลำปาง และเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามสถานการณ์น้ำประจำปี พ.ศ. 2562

แกลเลอรี่ ดาวน์โหลดเอกสาร

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.