หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์คณะผู้บริหาร Irrigation Depart...

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร Irrigation Department in Sri Lanka เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เมขลา ชั้น 11

อัพเดต : 24 มิถุนายน 2562

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มอบหมายให้นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เป็นผู้นำในการต้อนรับคณะผู้บริหาร Irrigation Department in Sri Lanka จากประเทศศรีลังกา พร้อมคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำนวน 36 ท่าน เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน พร้อมฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่ม (Early Warning System) และระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ (โทรมาตร) ณ ศูนย์เมขลา อาคารกรมทรัพยากรน้ำ ชั้น 11

แกลเลอรี่ ดาวน์โหลดเอกสาร

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.