Thai Version
 
HomeNewsศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ร่วมสนับ...

News

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ร่วมสนับสนุน และจัดเตรียมข้อมูล 8 มาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาน้ำ รับมือฝนปี 63

last update : 17 August 2020

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เข้าร่วม สนับสนุน และจัดเตรียมข้อมูล 8 มาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาน้ำ รับมือฝนปี 63 ในการจัดเสวนาเรื่อง “ส่องแผนรัฐ รับมือฝนปี 63 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา รอดหรือไม่?” ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานจัดการเสวนา

ในการนี้ นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early warning) ซึ่งลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้และบำรุงรักษาสถานีเตือนภัย การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ/เครื่องจักรในช่วงฤดูฝน และแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ

Gallery
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.