slot pulsa

" />
Thai Version
 
HomeNewsศปว. ร่วมกับ สทภ.1 และ สทภ. 9 ...

News

ศปว. ร่วมกับ สทภ.1 และ สทภ. 9 จัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง ประจำปี 2565/2566

last update : 12 May 2022 views : 446

      วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และนายสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ลงพื้นที่จัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง ประจำปี 2565/2566 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 และ ภาค 9 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9
      โดยมีนายนิมิตร โคตรบัว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 เข้าร่วมประชุมฯ รับฟังการจัดทำแผนฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำแผนฯ ประจำปี สำเร็จลุล่วงตามปฏิทินการบริหารจัดการน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 และ 9 จะได้มีแผนใช้สำหรับการปฏิบัติงานช่วงอุทกภัยและภัยแล้ง ในปี 2565/2566

 

 

slot pulsa

Gallery
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.