Thai Version
 
HomeNewsศปว. ลงพื้นที่จัดทำแผนปฏิบัติก...

News

ศปว. ลงพื้นที่จัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง ประจำปี 2565/2566 ครั้งที่ 2 ร่วมกับ สทภ.3 และ สทภ.4

last update : 23 May 2022 views : 207

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และนายสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ลงพื้นที่จัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง ประจำปี 2565/2566 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 และภาค 4 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 (ขอนแก่น) โดยมีนายชูชาติ นารอง ผู้อำนวย การสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 เข้าร่วม ประชุมฯ รับฟังการจัดทำแผนฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำแผนฯ ประจำปี สำเร็จลุล่วงตามปฏิทินการบริหารจัดการน้ำของสำนักงาน ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 และ 4 จะได้มีแผนใช้สำหรับการปฏิบัติงานช่วงอุทกภัยและภัยแล้ง ในปี 2565/2566

Gallery
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.