Thai Version
 
HomeNewsศปว. ร่วมกับ สทภ.2 6 และ สทภ. ...

News

ศปว. ร่วมกับ สทภ.2 6 และ สทภ. 7 จัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง ประจำปี 2565/2566 ครั้งที่ 4

last update : 2 June 2022 views : 133

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ นายสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์ ผอ.ศูนย์เมขลา และนายธนากร แสนวงษ์ ผอ.ส่วนประสานการปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ จัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้งประจำปี 2565/2566 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 6 และภาค 7 ณ ห้องประชุมวอร์รูม ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำแผนฯ ประจำปี สำเร็จลุล่วงตาม ปฏิทินการบริหารจัดการน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 6 และภาค 7 จะได้มีแผนใช้สำหรับการปฏิบัติงานช่วงอุทกภัยและภัยแล้ง ในปี 2565/2566

Gallery
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.