Thai Version
 
HomeNewsศปว. ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ...

News

ศปว. ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี จัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง ประจำปี 2565/2566 ครั้งที่ 5 ร่วมกับ สทภ.8 และ สทภ.10

last update : 10 June 2022 views : 121

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และนายสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมขลา นำทีมลงพื้นที่จัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง ประจำปี 2565/2566 ครั้งที่ 5 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 และภาค 10 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 (จ.สุราษฎร์ธานี) โดยมีนายสาธิต รัตนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมฯ รับฟังการจัดทำแผนฯ เพื่อเตรียมพร้อมบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร ให้พร้อมรับมือฤดูฝน/แล้ง ปี 2565 และให้การจัดทำแผนฯ ประจำปี สำเร็จลุล่วงตามปฏิทินการบริหารจัดการน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 และภาค 10 จะได้มีแผนใช้สำหรับการปฏิบัติงานช่วงอุทกภัยและภัยแล้ง ในปี 2565/2566

Gallery
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.