#ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก #ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ #กรมทรัพยากรน้ำ #DWRTeam #SRM-DWR

" />
Thai Version
 
HomeNewsศปว. ลงพื้นที่การตรวจติดตามงาน...

News

ศปว. ลงพื้นที่การตรวจติดตามงานและบำรุงรักษา ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 และ 9

last update : 25 June 2022 views : 742

วันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2565 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ลงพื้นที่การตรวจติดตามงาน และบำรุงรักษา ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 และ 9

 

#ตรวจติดตามงานบำรุงรักษาและความพร้อมการใช้งาน ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก เสาและแผ่นวัดระดับน้ำ (Staff Gauge), ป้ายข้อมูลโครงการ บริเวณแหล่งน้ำและบริเวณพื้นที่น้ำออก เพื่อติดตามปริมาณน้ำในพื้นที่

 

#เสริมสร้างความร่วมมือ อาสาสมัครประชาชนในพื้นที่ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ ในการรายงานข้อมูลระดับน้ำผ่านระบบที่พัฒนาขึ้นผ่านแอพพลิเคชั่น SRM-DWR

 

#ศปว.ส่งมอบอุปกรณ์วัดระดับน้ำ ได้แก่ แผ่นวัดระดับน้ำ (Staff Gauge) และตัวเลขระดับ ให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยา ภาค1และ9 ในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดฯ

 

เพื่อให้ระบบตรวจวัดฯ มีความพร้อมและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทราบปริมาณน้ำต้นทุนในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในการ ติดตาม เฝ้าระวัง และบริหารสถานการณ์น้ำ

 

#ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก #ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ #กรมทรัพยากรน้ำ #DWRTeam #SRM-DWR

Gallery
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.