Thai Version
 
HomeNewsศปว. จัดประชุมปัจฉิมนิเทศ “พรุ...

News

ศปว. จัดประชุมปัจฉิมนิเทศ “พรุควนเคร็ง”

last update : 10 August 2022 views : 332

      วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ นำทีมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ และบริษัทที่ปรึกษา จัดประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
      โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการในภาพรวมทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ แผนหลักเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พรุควนเคร็ง การศึกษาความเหมาะสมสำหรับโครงการที่มีความจำเป็นและพร้อมที่จะพัฒนาและ รูปแบบโครงการที่จะดำเนินการในพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ และภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา นักการเมือง และนักวิชาการอิสระ

Gallery
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.