Thai Version
 
HomeNewsศปว. ลงสำรวจสภาพพื้นที่โครงการ...

News

ศปว. ลงสำรวจสภาพพื้นที่โครงการเร่งด่วนตามผลการศึกษา “พรุควนเคร็ง”

last update : 11 August 2022 views : 373

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ร่วมกับคณะที่ปรึกษา สำรวจบริเวณดำเนินโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ (ทรบ.) บ้านศาลาฝาชี-ในแหลม เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง ซึ่งเป็น 1 ใน 5 โครงการเร่งด่วน ตามผลการศึกษาของ โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ

Gallery
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.