Thai Version
 
HomeNewsพระราชดำริน้อมนำ น้ำสมดุล เกื้...

News

พระราชดำริน้อมนำ น้ำสมดุล เกื้อหนุนประชา ป่าพรุโต๊ะแดงยั่งยืน

last update : 23 August 2022 views : 411

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ “ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พรุโต๊ะแดง” ในงาน “4 ทศวรรษ แห่งการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นการจัดงาน ชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2565

Gallery
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.