mecidiyeköy escort ในเขตจังหวัดนครสวรรค์

" />
Thai Version
 
HomeNewsศปว. ลงพื้นที่ตรวจสอบบำรุงรักษ...

News

ศปว. ลงพื้นที่ตรวจสอบบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรและกล้อง CCTV

last update : 2 September 2022 views : 368

วันที่ 29 สิงหาคม - 4 กันยายน 2565 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ
ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ร่วมกับนายภาณุ พรมศิลา เจ้าพนักงานอุทกวิทยาชำนาญงาน
และนายโชคชัย ใจกล้า ช่างฝีมือสนาม ช4 เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 นครสวรรค์ สทภ.2 ออกปฏิบัติงาน
เพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตร (Telemetering) และระบบส่งสัญญาณภาพ (CCTV)
เพื่อให้ระบบฯ มีความพร้อมเพื่อใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา สามารถใช้ในการเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลการแจ้งเตือนภัยวิกฤติน้ำ
ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา mecidiyeköy escort ในเขตจังหวัดนครสวรรค์

Gallery
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.