şişli escort ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลการแจ้งเตือนภัยวิกฤติน้ำ
ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดนครพนม

" />
Thai Version
 
HomeNewsศปว. ลงพื้นที่ตรวจสอบบำรุงรักษ...

News

ศปว. ลงพื้นที่ตรวจสอบบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรและกล้อง CCTV

last update : 19 September 2022 views : 799

เมื่อวันที่ 12-18 กันยายน 2565 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ
ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ออกปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษา
สถานีโทรมาตร (Telemetering) และระบบส่งสัญญาณภาพ (CCTV) เพื่อให้ระบบฯ
มีความพร้อมเพื่อใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา สามารถใช้ในการเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที şişli escort ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลการแจ้งเตือนภัยวิกฤติน้ำ
ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดนครพนม

Gallery
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.