Thai Version
 
HomeNewsสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ...

News

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นำเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เมขลา และหารือเรื่องระบบเตือนภัยน้ำจากดินถล่มบนพื้นที่สูง

last update : 24 August 2017 views : 2050

   เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นำเจ้าหน้าที่จำนวน 22 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เมขลา และปรึกษาหารือร่วมกันในเรื่องระบบเตือนภัยน้ำจากดินถล่มบนพื้นที่สูง และการติดตามสถานการณ์น้ำแบบ Real Time ในลุ่มน้ำสำคัญ รวมถึงการจัดทำแผนบูรณาการการพัฒนาและการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ เพืื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

Gallery
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.