ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

" />
Thai Version
 
HomeNewsการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือ...

News

การประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

last update : 4 September 2017 views : 1780

ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อเป็นการหารือและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม ซึ่งจะได้จัดทำเป็นรายงานสถานการณ์น้ำในภาพรวมให้ครบถ้วนและเข้าใจง่าย เพื่อนำเสนอให้รัฐบาลได้รับทราบต่อไป

ทั้งนี้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมทั้งหมดได้โดยคลิกที่นี่ ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.