ได้ที่นี่

" />
Thai Version
 
HomeNewsศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำจัดฝึกอบร...

News

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์พื้นที่วิกฤติน้ำ ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2561

last update : 15 January 2018 views : 2035

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 8.30 น.

          นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน์  รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานในการฝึกอบรม

เชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์พื้นที่วิกฤติน้ำ ระหว่าง

วันที่ 15 – 19 มกราคม 2561 เพื่อฝึกอบรมให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ

การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์พื้นที่วิกฤติน้ำ ในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต 

          โดยมีนายคุณพจน์  บัวโทน ผู้อำนวยการส่วนป้องกันพื้นที่เฉพาะ รักษาการผู้อำนวยการ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ให้การต้อนรับพร้อมรายงานความเป็นมาของโครงการการอบรมในครั้งนี้ ณ

ห้องประชุมศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ชั้น 11 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรม ได้ที่นี่

Gallery
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.