QQPulsa

" />
Thai Version
 
HomeNewsข้าราชการระดับสูงจากองค์การวาง...

News

ข้าราชการระดับสูงจากองค์การวางแผนทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรน้ำ แห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ เข้ารับฟังการบรรยาย ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์เมขลา

last update : 12 November 2014 views : 5500

วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 – 12.00 น. ข้าราชการระดับสูงจากองค์การวางแผนทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรน้ำ แห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ จำนวน 5 คน ภายใต้โครงการศึกษาของสถาบัน AIT เข้ารับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงแบบบูรณาการ ณ ห้องปฎิบัติการศูนย์เมขลา

    QQPulsa

Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.