Thai Version
 
HomeNewsกระทรวงกลาโหม โดยสำนักนโยบายแล...

News

กระทรวงกลาโหม โดยสำนักนโยบายและแผนกลาโหม นำเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์เมขลา

last update : 26 February 2018 views : 2080

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น.

     กระทรวงกลาโหม โดยสำนักนโยบายและแผนกลาโหม นำเจ้าหน้าที่จำนวน 44 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟัง

การบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ณ ห้องปฏิบัติการ

ศูนย์เมขลา ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ชั้น 11

     โดยมีนายสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมขลา และนายเทพรัตน์ วิริโยธิน นักวิเคราะห์

นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้บรรยายสรุปและให้การต้อนรับ

Gallery
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.