Thai Version
 
HomeNewsศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ร่วมกับ ...

News

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันนโยบายสาธารณะแห่งชาติสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

last update : 31 October 2019 views : 3822

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ได้มอบหมายให้ นายสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมขลา ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายต่อคณะผู้แทนจากสถาบันนโยบายสาธารณะแห่งชาติสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ในโอกาสเข้ารับฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Gallery
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.