Thai Version
 
HomeNewsคณะผู้เข้าอบรมของหลักสูตร “นัก...

News

คณะผู้เข้าอบรมของหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 9” เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เมขลา

last update : 7 November 2019

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เป็นผู้นำในการต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมของหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 9” เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน พร้อมฟังบรรยายสรุปในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ณ ศูนย์เมขลา อาคารกรมทรัพยากรน้ำ ชั้น 11

Gallery
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.