หน้าแรกดาวน์โหลด Application WATER4THAI

ดาวน์โหลด Application WATER4THAI

โปรแกรม Water4Thai ถูกจัดทำขึ้นโดยสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล สถานการณ์น้ำในประเทศไทย โดยสามารถเลือกพื้นที่ทั้งประเทศหรือเป็นรายจังหวัดในหัวข้อต่างๆ ได้ ดังต่อไปนี้
  1. ข้อมูลปัจจุบันเรื่องการเกิดฝนตกหนัก - ข้อมูลจาก สบอช.
  2. สถานการณ์น้ำรายวัน - ข้อมูลจาก สบอช.
  3. สภาพอากาศ - ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา
  4. ปริมาณน้ำฝน - ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา
  5. ระดับน้ำในลำน้ำ - ข้อมูลจากรมชลประทาน
  6. ระดับน้ำในคลอง กทม. - ข้อมูลจากกรุงเทพมหานคร
  7. CCTV ลุ่มน้ำ - ข้อมูลจากกรมชลประทาน
  8. ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ - ข้อมูลจก กฟผ. (EGAT)
  9. น้ำทะเลหนุนสูงสุดประจำวัน – ข้อมูลจากรมอุทกศาสตร์
ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลด Application Water4Thai ได้ตามลิงค์ด้านล่างคะ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.