หน้าแรกสถานการณ์น้ำระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ CCTV

สถานการณ์น้ำ

ระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ CCTV 48 สถานี

แม่น้ำเลย
ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
จุดสกัดหัวฝาย.
ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
สถานีอุทกวิทยาเชียงแสน
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
สำนักงานส่วนอุทกหนองคาย
ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
วัดบ้านทุ่งธาตุ
ต.ชุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
บ้านท่าสะอาด
อ.เซกา จ.บึงกาฬ
สถานีวัดแม่น้ำโขง (MRC) เชียงคาน
อ.เชียงคาน จ.เลย
สถานีวัดน้ำแม่น้ำ (MRC) โขงเจียม
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
บ้านเหล่านกชุม
ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเทศบาล 4
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ร.ร.เชียงใหม่คริสเตียน
ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
บ้านปากล้อง
ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน
บ้านปากร้องห้วยจี้
ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
วัดเกาะวารุการาม
ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
สะพานมหาโพธิ์
ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่
สะพานพระแม่ย่า
ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
สะพานบ้านบางระกำ
ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
สะพานบ้านโพทะเล
ต.โพลทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร
ไนท์บาซาร์
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วัดเกยไชยเหนือ
ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
บ้านทับกฤช
ต.ทับกฤชใต้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
สะพานเฉลิมพระเกียรติ ร.9 72 พรรษา
ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
สะพานสุพรรณกัลยา
ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ปากน้ำโพ
อ.เมือง จ.นครสวรรค์
เชิงสะพานสิงห์บุรี
ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
บ้านยางมณี
ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
บ้านบางปี
ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี
ศาลากลางอ่างทอง
ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง
บ้านป้อม
ต.บ้านป้อม จ.พระนครศรีอยุธยา
บ้านท้ายดง
ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เสนา
ต.เสนา อ.เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา
อุทัยใหม่
ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี
สะพานปรีดีธำรงค์
ต.หัวรอ จ.พระนครศรีอยุธยา
บ้านจางวาง
ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
แม่น้ำป่าสักที่ อ.เมืองเพชรบูรณ์
ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
วัดทรงเสวย
ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน 3
ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
สะพานบุญรัตน์ประชานุวัฒน์
ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม
สะพานหลวงพ่อเปิ่น
ต.บางแก้วฟ้า อ.นครไชยศรี จ.นครปฐม
สะพานวัดพระรูป
ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน (ทางหลวง 3365)
ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
สะพานสามง่าม-ท่าโบถส์
ต.สามง่าม-ท่าโบถส์ อ.หันคา จ.ชัยนาท
ตรงข้ามวัดจันทนาราม
ต.จันทนิมิตร อ.เมือง จ.จันทบุรี
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
ต.เทศบาลเมือง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
ร.ร.อนุบาลบางสะพาน
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
คลองอู่ตะเภาตอนล่าง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
คลองตะโหมด
ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
ลำปำ
ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.