• นายกเยี่ยมศูนย์เมขลา

  นายกผลักดันศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติ เร่งแก้ปัญหาน้ำอย่างมีเอกภาพ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

  อ่านต่อ

 • สวัสดีปีใหม่ 2560

  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2560 ท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559

 • ระบบโทรมาตร

  เจ้าหน้าที่ศุนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ออกปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบโทรมาตรและกล้องส่งสัญญาณด้วยภาพ CCTV ณ สถานีวัดระดับน้ำอัตโนมัติ อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 25-29 กันยายน 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานีในฤดูฝน

 • ภาพจากกล้อง CCTV

  การติดตามสถานการณ์น้ำแบบ Real Time ผ่านกล้องวงจรปิด CCTV ณ สถานี รร.อนุบาลบางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

  อ่านต่อ

แนะนำศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ (ศูนย์เมขลา)

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ

จัดตั้งขึ้นพร้อมกับกรมทรัพยากรน้ำ ตามผลการปฏิรูประบบราชการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 นับระยะเวลามาได้รวม 14 ปี มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะแนวทาง มาตรการ รวมทั้งประสานงาน ในการป้องกัน และแก้ไขวิกฤติน้ำ

โดยมีศูนย์เมขลา ซึ่งเป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นภายใต้โครงการที่ดำเนินการโดยศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เป็นศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ที่มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อการติดตามและคาดการณ์สถานการณ์น้ำ ทั้งน้ำท่วม น้ำแล้งและมลพิษทางน้ำ

ปัจจุบันศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ตั้งอยู่เลขที่ 180/3 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407

ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

ระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ CCTV

ระบบส่งสัญญาณด้วยภาพจากกล้อง CCTV ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ถูกติดตั้งอยู่กระจายทั่วภูมิภาคของประเทศไทย สามารถใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำแบบ Realtime ได้ตลอด 24 ชม. [คลิกเพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่]

ภาพ Real Time จากกล้อง CCTVดูทั้งหมด

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.