English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนแล...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2563

อัพเดต : 27 พฤษภาคม 2563

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2563 และมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมวิชาการเกษตร กรมประมง เป็นต้น โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แกลเลอรี่ ดาวน์โหลดเอกสาร

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.