English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ร่วมสนับ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ร่วมสนับสนุน และจัดเตรียมข้อมูล 8 มาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาน้ำ รับมือฝนปี 63

อัพเดต : 17 สิงหาคม 2563

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เข้าร่วม สนับสนุน และจัดเตรียมข้อมูล 8 มาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาน้ำ รับมือฝนปี 63 ในการจัดเสวนาเรื่อง “ส่องแผนรัฐ รับมือฝนปี 63 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา รอดหรือไม่?” ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานจัดการเสวนา

ในการนี้ นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early warning) ซึ่งลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้และบำรุงรักษาสถานีเตือนภัย การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ/เครื่องจักรในช่วงฤดูฝน และแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ

แกลเลอรี่

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.