English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลั...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2563

อัพเดต : 21 กันยายน 2563

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ได้มอบหมายให้ นายจิรวัฒน์ ประชีพฉาย วิศวกรโยธาระดับชำนาญการ นายนาวี อัคคะประชา วิศวกรโยธาระดับปฏิบัติการ และว่าที่ ร.ต.วัชรภัทร จันทนธนบดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งมี นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม โดยในการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา เกี่ยวกับ 1) กรอบการจัดทำคู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 2) มาตรฐานการติดตั้งสถานีอุตุ - อุทกวิทยา และ 3) มาตรฐานการประเมินความต้องการน้ำสำหรับหมู่บ้าน/ตำบล

แกลเลอรี่

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.