English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมประชาสัมพันธ์และชี้แจ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองและสาละวิน

อัพเดต : 1 ตุลาคม 2563 ดู : 42

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เป็นประธานเปิดการประชุมประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียด โครงการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำแม่กลองและสาละวิน) ณ ห้องราชศุภมิตร โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

โดยการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ และชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ และสามารถนำข้อมูลที่ได้จากระบบของโครงการดังกล่าว ไปใช้ในการเฝ้าระวัง เตือนภัย และติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาในการดำเนินงานโครงการต่อไป

แกลเลอรี่ ดาวน์โหลดเอกสาร

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.