English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือเชิงวิชาการข...

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการความร่วมมือเชิงวิชาการของ International Atomic Energy Agency (IAEA) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำ

อัพเดต : 5 ตุลาคม 2563 ดู : 67

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมจัดทำโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการของ International Atomic Energy Agency (IAEA) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์เมขลา กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นหน่วยงานประสานหลัก เพื่อจัดเตรียมข้อเสนอความร่วมมือ สำหรับรอบปี พ.ศ. 2565-2566 เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคนิคการทางนิวเคลียร์ และไอโซโทป ในการวิเคราะห์ประเมินเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำ

แกลเลอรี่

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.