English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภั...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

อัพเดต : 3 ธันวาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้มีข้อสั่งการให้ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม เพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยทางพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ในหลายจังหวัด โดยมีนายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการประชุม และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference

โดยศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ รายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา รายงานผลการแจ้งเตือนภัยของระบบ Early Warning Systems และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 และ 10 รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ผลการดำเนินงานช่วยเหลือ และแผนการฟื้นฟูเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลังน้ำลด ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9

แกลเลอรี่

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.