English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมกองอำนวยการป้องกันและ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

อัพเดต : 9 ธันวาคม 2563

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) เข้าร่วมการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน เป็นต้น โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะผู้อำนวยการกลาง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เนื่องจากในหลายจังหวัดของภาคใต้ได้ประสบปัญหาอุทกภัย น้ำไหลหลาก วาตภัย และปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ต่อเนื่อง ที่ประชุมจึงได้เร่งติดตามสถานการณ์ทั้งในภาพรวมและระดับพื้นที่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล ซึ่ง กรมทรัพยากรน้ำ ได้ร่วมนำเสนอข้อมูลสรุปสถานการณ์เตือนภัย มาตรการรองรับสถานการณ์อุทกภัย และผลการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่น้ำท่วม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ประสบภัยต่อไป

แกลเลอรี่

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.