English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ศปว. ร่วมกับ สทภ.5 จัดฝึกอบรมโ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศปว. ร่วมกับ สทภ.5 จัดฝึกอบรมโครงการแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อัพเดต : 15 มีนาคม 2564 ดู : 263

      วันที่ 9-11 มีนาคม 2564 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ร่วมกับคณะที่ปรึกษา จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบแสดงผล และระบบรายงานสถานการณ์น้ำ (Web Application, Mobile Application) เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ มีความรู้ความเข้าใจภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในด้านการใช้งาน การแก้ไขปัญหา และดูแลรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำ “โครงการศึกษาประเมินศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกัก ในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ที่พัฒนาโดยกรมทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ ห้องประชุม สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 จังหวัดนครราชสีมา
       โดยมี นายพสิษฐ์ เอี่ยวพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 และ 11 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดระดับน้ำ หาปริมาณน้ำต้นทุนของแหล่งน้ำที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมในพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่ที่มีความสำคัญ/วิกฤติ และใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำ

แกลเลอรี่

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.