English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ศปว. จัดฝึกอบรมโครงการแหล่งน้ำ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศปว. จัดฝึกอบรมโครงการแหล่งน้ำขนาดเล็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่ สทภ.3 และ 4

อัพเดต : 15 มีนาคม 2564 ดู : 283

       วันที่ 10-12 มีนาคม 2564 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ร่วมกับคณะที่ปรึกษาฯ จัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี “โครงการศึกษา ประเมินศักยภาพและพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ที่พัฒนาโดยกรมทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ มีความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ ในด้านการใช้งานระบบ การแก้ไขปัญหาและดูแลรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ณ ห้องประชุม สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 จังหวัดขอนแก่น

       ในการนี้ นายสุมิต สีสา ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัยพากรน้ำภาค 3 และ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจวัดระดับน้ำ หาปริมาณน้ำต้นทุนของแหล่งน้ำที่มีศักยภาพ และมีความเหมาะสมในพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่มีความสำคัญ/วิกฤติ และใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก

แกลเลอรี่

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.