English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ลงพื้นที...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ลงพื้นที่นราธิวาส เตรียมพร้อมเดินหน้า “พรุโต๊ะแดง”

อัพเดต : 22 มีนาคม 2564 ดู : 285

       วันที่ 14-16 มีนาคม 2564 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ พร้อมคณะที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมหารือกับ นายชินวุฒิ ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สภาพปัญหา และข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่พรุโต๊ะแดงที่สำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการฯ ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
       นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารบังคับน้ำ ณ สำนักชลประทานที่ 17 และศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร จังหวัดนราธิวาส อีกด้วย

แกลเลอรี่

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.