English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ จัดประชุ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ “พรุโต๊ะแดง” ครั้งที่ 1/2564

อัพเดต : 29 มีนาคม 2564 ดู : 381

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ชั้น 11 กรมทรัพยากรน้ำ เพื่อร่วมกันพิจารณารายงานงวดที่ 1 พร้อมทั้งกำกับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามขอบเขตและเงื่อนไขการจ้างตามสัญญา

แกลเลอรี่

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.