English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ศปว. ร่วมกับ สทภ.8 ลงพื้นที่โค...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศปว. ร่วมกับ สทภ.8 ลงพื้นที่โครงการ “พรุควนเคร็ง” จ.นครศรีธรรมราช พร้อมเสนอข้อปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม-น้ำแล้ง

อัพเดต : 18 มิถุนายน 2564 ดู : 244

       วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ พร้อมด้วยนายคุณพจน์ บัวโทน ผอ.ส่วนวางแผนและมาตรการ และนายสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์ ผอ.ศูนย์เมขลา ร่วมกับ ผู้แทน สทภ.8 และ ผู้เชี่ยวชาญ บริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าพบนายเอกวิทย์ มีเพียร รอง ผวจ. นครศรีธรรมราช และนายชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ ผอ. ทสจ. นครศรีธรรมราช เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งเสนอแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง ของ สทภ8 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี2564
       โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง เรียบร้อยโดยให้ความสำคัญเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป

แกลเลอรี่ ดาวน์โหลดเอกสาร

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.