English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ศปว. ร่วมกับ สทภ.8 ลงพื้นที่โค...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศปว. ร่วมกับ สทภ.8 ลงพื้นที่โครงการ “พรุควนเคร็ง” จ.สงขลา พร้อมเสนอข้อปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม-น้ำแล้ง

อัพเดต : 18 มิถุนายน 2564 ดู : 410

       วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ พร้อมด้วยนายคุณพจน์ บัวโทน ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและมาตรการ และนายสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมขลา ร่วมกับผู้แทน สทภ. 8 และผู้เชี่ยวชาญ บริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าพบนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายอาคม ยุทธนา ผอ. ทสจ. จังหวัดสงขลา เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งเสนอแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง ของ สทภ.8 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี2564
        โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง เรียบร้อยทันตามกรอบเวลา โดยให้ความสำคัญเรื่องการมีส่วนร่วมและการผลักดันน้ำเค็มในทะเลน้อย เพื่อรักษาระบบนิเวศ พร้อมทั้งการบริหารจัดการน้ำในระบบลุ่มน้ำต้องดูทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ

แกลเลอรี่ ดาวน์โหลดเอกสาร

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.