English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ศปว. ประชุมการเตรียมความพร้อมก...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศปว. ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา(Terms of Reference : TOR) และราคากลางจ้างที่ปรึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

อัพเดต : 4 สิงหาคม 2564 ดู : 501

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ จัดการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) และราคากลางจ้างที่ปรึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ชั้น 11 กรมทรัพยากรน้ำ โดยที่ประชุมได้เสนอเรื่องเพื่อทราบ

จำนวน 4 โครงการ ได้แก่
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง)
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอบางสะพาน)
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกัก และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
(4) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำ ทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ลุ่มน้ำบางปะกงและปราจีนบุรี)

แกลเลอรี่

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.