English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ทน. ศปว. เข้าร่วมประชุมอนุกรรม...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทน. ศปว. เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2564

อัพเดต : 6 สิงหาคม 2564 ดู : 773

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยนายสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์ ผอ.ศูนย์เมขลา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ CISCO โดยมี นายสําเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม

เพื่อพิจารณามาตรฐานข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยา และสถานีโทรมาตร และกรอบแนวทางการจัดทำแผนติดตั้งสถานีอุตุ-อุทกวิทยาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภัยพิบัติด้านน้ำ และการพัฒนาระบบ ติดตาม เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัยคุณภาพน้ำและน้ำบาดาล ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี

แกลเลอรี่ ดาวน์โหลดเอกสาร

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.