" />
English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์กรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมประชุมค...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม น้ำท่วมและน้ำแล้งในลุ่มน้ำติดอ่าวไทย ครั้งที่ 4/2564

อัพเดต : 19 สิงหาคม 2564 ดู : 1,168

        วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ พร้อมด้วย นายวรภัต ธรรมประทีป ผู้อำนวยการส่วนวางแผน (สพน.) เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม น้ำท่วมและน้ำแล้งในลุ่มน้ำติดอ่าวไทย ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco webex meeting โดยมี นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม

        โดยมีวาระการประชุมทราบและพิจารณาการปรับปรุง และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม น้ำท่วมและ น้ำแล้งในลุ่มน้ำติดอ่าวไทย ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อเสนอกองอำนวยการน้ำแห่งชาติต่อไป

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.