English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ศปว. ร่วมกับ สทภ.4 ลงพื้นที่ติ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศปว. ร่วมกับ สทภ.4 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก

อัพเดต : 25 ธันวาคม 2564 ดู : 340

วันที่ 22-23 ธันวาคม 2564 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ นายสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และเจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ลงพื้นที่แหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ และมหาสารคาม เพื่อติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานและบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับอาสาสมัครประชาชนในพื้นที่ที่เป็นตัวแทนอ่านค่าระดับน้ำเพื่อรายงานข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ รวมทั้งสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางการแก้ไข ให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีข้อมูลเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานมีข้อมูลและทราบถึงปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ สามารถนำไปใช้ในการวางแผน บริหารจัดการ ป้องกันและแก้ไขบรรเทาภาวะวิกฤติด้านทรัพยากรน้ำ

แกลเลอรี่

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.