English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมประชาสัมพันธ์และชี้แจ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อัพเดต : 18 พฤษภาคม 2565 ดู : 145

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายคุณพจน์ บัวโทน ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและมาตรการ ในฐานะประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับฯ ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา จัดการประชุมประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ณ ห้องอัมพาพันธ์ โรงแรมปุระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจากนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ และสามารถนำข้อมูลที่ได้จากระบบของโครงการดังกล่าว ไปใช้ในการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยสถานการณ์น้ำในพื้นที่
ได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาในการดำเนินงานโครงการต่อไป

แกลเลอรี่ ดาวน์โหลดเอกสาร

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.