เมื่อวันที่ 17 กพ. 2560 นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรม การประสานงานระหว่างพลเรือน - ทหาร ในการตอบโต้ภัยพิบัติ ครั้งที่ 4 นำโดย พันเอกบวร  วงษ์แสงจันทร์  ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักนโยบายและแผนกลาโหม กระทรวงกลาโหม ซึ่งคณะผู้เข้าอบรมยังได้รับฟังการบรรยายสรุปในหัวข้อ การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บรรยายโดยผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวข้อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบการติดตามสถานการณ์น้ำ บรรยายโดยนายสุประภาพ  พัดสิงหเสนี  วิศวกรชำนาญการ รักษาการณ์ผู้อำนวยการศูนย์เมขลา และหัวข้อการจัดการและควบคุมมลพิษจากสาธารณภัย (ไฟป่าหมอกควัน) จากผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ

" />
English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ทน. ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบร...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทน. ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรม สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เยี่ยมชมศูนย์เมขลา

อัพเดต : 17 กุมภาพันธ์ 2560 ดู : 1,951

เมื่อวันที่ 17 กพ. 2560 นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรม การประสานงานระหว่างพลเรือน - ทหาร ในการตอบโต้ภัยพิบัติ ครั้งที่ 4 นำโดย พันเอกบวร  วงษ์แสงจันทร์  ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักนโยบายและแผนกลาโหม กระทรวงกลาโหม ซึ่งคณะผู้เข้าอบรมยังได้รับฟังการบรรยายสรุปในหัวข้อ การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บรรยายโดยผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวข้อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบการติดตามสถานการณ์น้ำ บรรยายโดยนายสุประภาพ  พัดสิงหเสนี  วิศวกรชำนาญการ รักษาการณ์ผู้อำนวยการศูนย์เมขลา และหัวข้อการจัดการและควบคุมมลพิษจากสาธารณภัย (ไฟป่าหมอกควัน) จากผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ

แกลเลอรี่

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.