English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ศปว. ลงพื้นที่ “นครศรีธรรมราช”...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศปว. ลงพื้นที่ “นครศรีธรรมราช” นำเสนอผลการศึกษาและแผนงาน “พรุควนเคร็ง” และรับฟังนโยบายระดับจังหวัด

อัพเดต : 8 มิถุนายน 2565 ดู : 163

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมคณะกรรมการตรวจรับ และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมะสมสำรวจออกแบบพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์)/รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายสนั่น สนธิเมือง)/ และผู้แทน ส่วนราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและแผนงานโครงการที่จะพัฒนาพื้นที่พรุควนเคร็งจังหวัดนครศรีธรรมราช และขอรับฟังข้อเสนอเชิงนโยบายระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง ทั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้ข้อเสนอแนะและให้นโยบายที่สำคัญในการที่จะพัฒนาและปรับผลการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่ต่อไป

แกลเลอรี่

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.